You are here

Undangan persiapan pengembangan kurikulum, dll

Pelaksana Kegiatan: 
Ketua LPPM
Sekretaris LPPM
Kepala PRI-PTJJ

Tanggal Kegiatan: 
Thursday, February 8, 2018 - 09:30 to 12:00

Tempat Kegiatan: 
Gedung Operation Room

Penyelenggara Kegiatan: 
Wakil Rektor I

Keterangan Kegiatan: 

Yth.

1.Wakil Rektor II

2. Para Dekan

3. Ketua LPPM

4. Para Wakil Dekan I

5. Sekretaris LPPM

6. Kepala UPT TIK

7. Kepala PRI-PTJJ

8. Kepala Pusjian

9. Kepala PBB

10. Kepala P4S

11. Kepala P2M2 + 2 PJB

12. PJB Akademik P4S

13. PJB PPBU Pusjian

14. Staf Ahli WR I & II

Dalam rangka rencana kegiatan pengembangan perangkat akademik, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam pertemuan yang akan diadakan pada:

 

hari, tanggal  : Kamis, 8 Februari 2018

pukul              : 09:30 s.d. selesai

tempat           : Operation Room, Gedung BKUK Lt 1

agenda           : Persiapan pengembangan:

                          1.Kurikulum

                          2. Kit tutorial dan E-Seminar

                          3. Bahan tutorial online dan tuweb

                          4. Bank tutor

                          5. Bahan tugas remediasi

                          6. Bahan ujian

                          7. Tugas wajib mahasiswa non sipas

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

 

 

Wakil Rektor Bidang Akademik,
 
ttd
 
Mohamad Yunus
NIP 196511101989031001

Submitted by sekrelppm on Wednesday, 7 February 2018 - 10:12.